آخرین خبر

جلسه برنامه ریزی هفته سلامت و روز زمین پاک برگزار شد

در مورخه 21/1/96رآس ساعت 12 در محل اتاق معاونت شهرداری با حضور نماینده محترم فرمانداری ،معاونت محترم شهرداری ،معاون اجرایی شبکه بهداشت و درمان ، ریاست محترم ورزش و جوانان ، ریاست محترم اداره محیط زیست ومسئول محترم خدمات شهری شهرداری برگزار گردید .

اطلاعات بیشتر...